Przepisy / Ustawy

W tym dziale znajdziesz wszystkie aktualne ustawy, rozporządzenia oraz obwieszczenia, którymi w tym momencie wpływają na branżę fiskalną. Jeśli dręczą […]

W tym dziale znajdziesz wszystkie aktualne ustawy, rozporządzenia oraz obwieszczenia, którymi w tym momencie wpływają na branżę fiskalną. Jeśli dręczą Cię jakiekolwiek wątpliwości, najbardziej pewnym rozwiązaniem jest zagłębienie się w dokument źródłowy. 🙂

Skontaktuj się z nami!

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Ustawa o VAT

Ustawa reguluje wszystkie kwestie związane z podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem VAT oraz związanym z nim obowiązkiem podatkowym.

 

Ustawa z dnia 15.03.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach

Określa branże, na które nałożono obowiązek posiadania kas online oraz precyzuje związane z tym terminy. W ustawie znajdziemy wszystkie wymagania związane z posiadaniem urządzenia online, dotyczące np. przeglądów technicznych lub zapewnienia urządzeniu dostępu do internetu. Tutaj także znajdują się zmiany z 2019 roku, dotyczące zwrotu pieniędzy za zakup urządzenia fiskalnego.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych z kopią elektroniczną oraz warunki i sposoby ich używania, a także serwisowania czy dokonywania obowiązkowych przeglądów. Precyzuje również postępowanie z urządzeniem fiskalnym w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub zakończenia sprzedaży na danym urządzeniu. Znajdziesz tu również opis szczególnych przypadków i wyjątków dotyczących wystawiania dokumentów. Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów np. protokół oczytania pamięci fiskalnej.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kasy

Rozporządzenie określa warunki, sposób i procedury odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na
zakup kas rejestrujących. W Rozporządzeniu określono również, w jakich przypadkach musimy zwrócić otrzymane pieniądze.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie określa, które grupy podatników i jakie czynności zostały czasowo zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy