Przepisy / Ustawy

W tym dziale znajdziesz wszystkie aktualne ustawy, rozporządzenia oraz obwieszczenia, którymi w tym momencie wpływają na branżę fiskalną. Jeśli dręczą […]

W tym dziale znajdziesz wszystkie aktualne ustawy, rozporządzenia oraz obwieszczenia, którymi w tym momencie wpływają na branżę fiskalną. Jeśli dręczą Cię jakiekolwiek wątpliwości, najbardziej pewnym rozwiązaniem jest zagłębienie się w dokument źródłowy. 🙂

Skontaktuj się z nami!

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT)

Ustawa reguluje wszystkie kwestie związane z podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem VAT oraz związanym z nim obowiązkiem podatkowym. Treść Ustawy możesz znaleźć tutaj: Ustawa o VAT (tekst ujednolicony)

W zapisach ustawy znaleźć można podstawowe informacje dotyczące obowiązku posiadania kas fiskalnych. Dział XI, Rozdział 3 dotyczy kas rejestrujących. Dowiadujemy się z niego, jakie są ogólne przepisy dotyczące kas fiskalnych, dokumentów sprzedaży, obowiązkowego przeglądu technicznego (Art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11), postępowania w razie awarii. W Ustawie zapisano też Twoje obowiązki i przywileje, takie jak terminy przechowywania dokumentów fiskalnych (Rozdział IV) lub prawo do uzyskania zwrotu 700 zł za zakup kasy. Znajdziesz tu też wyjaśnienie, czym jest CRK (Art. 111a. 1).  W tej Ustawie umieszczono również ważny przepis dotyczący wystawiania faktury do paragonu bez NIP (DZIAŁ XI Rozdział 1 Art. 106b, ust. 5). 

Ustawa o VAT określa w pewnym stopniu kary za nieposiadanie kasy (Art. 111 ust. 2) lub przegląd po terminie (Art. 111. ust. 6ka). Wskazuje również, jak powinniśmy postępować w czasie awarii (Art. 111 ust. 3 i 3a pkt 2).

Przeczytaj nasze artykuły, by dowiedzieć się więcej:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie określa, które grupy podatników i jakie czynności zostały czasowo zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Obowiązkowe Rozporządzenie dla każdego, kto dopiero zakłada własną działalność gospodarczą. Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku. Treść Rozporządzenia możesz znaleźć tutaj: Rozporządzenie MF z dnia 22.12.2021

Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się więcej:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (ustawa oryginalna i tekst jednolity)

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych z kopią elektroniczną oraz online, serwisowania czy dokonywania obowiązkowych przeglądów. Precyzuje również postępowanie z urządzeniem fiskalnym w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub zakończenia sprzedaży na danym urządzeniu. Znajdziesz tu również opis szczególnych przypadków i wyjątków dotyczących wystawiania dokumentów. Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów np. protokół oczytania pamięci fiskalnej. Do pobrania tutaj:

Przepisy ogólne

  • Rozdział II, Oddział I: stawki podatku, zwroty, reklamacje, ewidencja oczywistych pomyłek, obowiązek wydawania paragonów i wykonywania raportów, a także poinformowania pracowników o zasadach prowadzenia ewidencji, co zrobić w przypadku utraty kasy,
  • Rozdział II, Oddział II: warunki używania kas online; na czym polega fiskalizacja, wymiana pamięci, połączenie z CRK, , jak uzyskać indywidualny harmonogram łączenia z CRK,
  • Rozdział II, Oddział III: warunki używania kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii; fiskalizacja, terminy składania papierów w Urzędzie Skarbowym, co zawierają paragony i raporty fiskalne, jak przeprowadzana jest wymiana pamięci, co zrobić w przypadku uszkodzenia pamięci, 
  • Rozdział II, Oddział IV: sposób zakończenia używania kas on-line w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas; 
  • Rozdział II, V: sposób zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas;
  • Rozdział IV: obowiązkowy przegląd techniczny, terminy, regulacje, czynności wykonywane przez serwisanta.

Przeczytaj nasze artykuły, by dowiedzieć się więcej:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Nowy Polski Ład)

Rozporządzenie wprowadza ważne zmiany związane z obowiązkiem zapewnienia klientom płatności bezgotówkowych przez właścicieli kas fiskalnych. Określa także kiedy i kto będzie musiał zintegrować swoją kasę fiskalną online z terminalem płatniczym, oraz jak uzyskać ulgę na terminal. Opisuje również w jaki sposób zostały poszerzone uprawnienia urzędników KAS, w zakresie tzw. „nabycia sprawdzającego”. Pełną treść Rozporządzenia znajdziesz tutaj: Ustawa Nowy Ład.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Rozporządzenie określa warunki, sposób i procedury odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na
zakup kas rejestrujących. W akcie prawnym określono również, w jakich przypadkach musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Znajdziesz w nim również odpowiedni wniosek. Pełną treść Rozporządzenia przeczytasz tutaj: Rozporządzenie MF z dnia 29.04.2019 r w sprawie zwrotu 700 zł.

Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się więcej:

Ustawa z dnia 15 marca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów (…)

Ustawa  z dnia 15.03.2019 roku określa branże, na które nałożono obowiązek posiadania kas online oraz precyzuje związane z tym pierwotne terminy (Art. 145b.1).  Przeczytaj treść Ustawy tutaj: Ustawa z dnia 15.03.2019

Terminy te jednak zostały przesunięte za pośrednictwem Rozporządzenia z dnia 10.06.2020 roku, w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Przeczytaj treść Rozporządzenia tutaj: Rozporządzenia MF z dnia 10.06.2020 r.

Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się więcej:

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

Ustawa określa wszystko to, co powinieneś wiedzieć na temat wag stosowanych w sprzedaży. Znajdziesz tu informacje o jednostkach miar, o kontrolach, uzyskiwaniu legalizacji pierwotnej i wtórnej dla Twojej wagi. Przeczytaj treść Ustawy tutaj: Ustawa z dnia 11.05.2001r.

Przeczytaj nasze artykuły, by dowiedzieć się więcej:

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy to akt prawny, w którym możesz szukać informacji o mandatach i grzywnach za wykroczenia czy też przestępstwa skarbowe. Mamy nadzieję, że jego lektura nigdy Ci się nie przyda! W razie nagłego przypadku, teść Ustawy znajdziesz tutaj: Kodeks karny skarbowy.

W poniższym artykule nieco poruszyliśmy ten temat:

Nie znalazłeś odpowiedzi…?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami (kontakt Mico), lub zajrzenia do któregoś z poniższych wpisów. Masz pomysł, jaki artykuł jeszcze powinniśmy stworzyć? Czekamy na Twoje sugestie pod mailem promico@mico.pl!

Skontaktuj się z nami!


wróć do bazy wiedzy