Na czym polega legalizacja wagi sklepowej i na jak długo jest ważna?

Waga sklepowa często wchodzi w skład dobrze zorganizowanego miejsca sprzedaży. Niewiele osób wie, że zakup tego urządzenia wiąże się z […]

Waga sklepowa często wchodzi w skład dobrze zorganizowanego miejsca sprzedaży. Niewiele osób wie, że zakup tego urządzenia wiąże się z dodatkowym obowiązkiem, a jest nim legalizacja wagi sklepowej. W dodatku legalizacja ma określony termin ważności i trzeba ją ponawiać. Jak przebiega legalizacja wag elektronicznych? Jak długo jest ważna? Czy trudno jest zakupić wagi sklepowe z legalizacją? Za chwilę poznasz odpowiedzi na wszystkie te pytania!

Skontaktuj się z nami!

Co to jest legalizacja wag elektronicznych i po co się ją przeprowadza?

Konieczność przeprowadzenia procesu legalizacji wynika bezpośrednio z zapisów prawa polskiego. Informacje na ten temat znajdziesz w ustawie Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 roku. Według ustawy legalizacja wagi sklepowej to zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Te wymagania, to ściśle określone funkcje metrologiczne oraz techniczne, którym musi sprostać urządzenie. Jeśli legalizacja wagi sklepowej przebiegnie pomyślnie, dostaniesz dowód legalizacji, który następnie musisz umieścić na urządzeniu.

Takie świadectwo wydawane jest przez Główny Urząd Miar. Każda waga posiada tzw. tabliczkę znamionową. Tabliczka zawiera podstawowe informacje o urządzeniu, opisuje jego cechy i parametry, podaje także możliwy błąd pomiaru urządzenia. Urząd sprawdza prawdziwość tych informacji z rzeczywistym stanem rzeczy. Wagi sklepowe z legalizacją muszą posiadać określoną dokładność (zazwyczaj granica błędu 5 g), a legalizacja zostanie wydana tylko dla tej wagi, która nie przekracza wspomnianej wartości. Zazwyczaj legalizacja wag elektronicznych to tylko formalność. Co więcej, większość wag dostępnych na rynku posiada już legalizację pierwotną, od producenta.

Czy legalizacja wagi sklepowej posiada określony czas ważności?

Zapisy dotyczące ważności legalizacji znajdziemy w Rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 22 marca 2019 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Z rozporządzenia wynika, że wagi poddane ocenie zgodności po 26.04.2019 r. poddajemy legalizacji ponownej przed upływem 2 lat, licząc od 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny tej zgodności. Legalizacja pierwotna, czyli pierwsza legalizacja wydawana dla danego urządzenia, jest więc ważna maksymalnie 2 lata. Wagi poddane ocenie zgodności w 2020 roku muszą być poddane legalizacji ponownej do 1 grudnia 2022 roku. Natomiast wagi sklepowe z legalizacją pierwotną poddane ocenie zgodności przed 26.04.2019 r., będą ważne 3 lata, licząc przed 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Wynika to z § 44.  rozporządzenia:

Dowody legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są ważne do czasu upływu ich okresów ważności określonych w przepisach dotychczasowych.

Oprócz legalizacji pierwotnej istnieje jeszcze wtórna legalizacja wagi sklepowej. Gdy legalizacja pierwotna wygasa, musisz dokonać legalizacji wtórnej. Jest ona ważna na 25 miesięcy. Aby określić ważność legalizacji ponownej, kierujemy się treścią załącznika nr 5 na stronie 33. Widać więc, że waga sklepowa z legalizacją to kolejne urządzenie (obok kasy fiskalnej), które generuje dla Ciebie dodatkowy termin do dotrzymania.

Legalizacja wag w 2022 roku: przypomnienie! Zbliża się termin legalizacji wtórnych wag, które były poddane ocenie zgodności:

  • w 2022 roku,
  • przed 26 kwietnia 2019 roku.

Do legalizacji zgłaszamy je najpóźniej 30 listopada 2022 roku!

WAŻNE! Jeżeli nie można udowodnić daty dokonania oceny zgodności, przyjmujemy zasadę 2 lat – wagi z 2019 roku powinny mieć wykonaną legalizację wtórną do 30 listopada 2022!

Legalizacja wag elektronicznych – gdzie załatwić tę sprawę?

Zbliża się termin legalizacji wtórnej, a Ty nie wiesz jak do tego podejść? Podpowiadamy: wtórną legalizację wykonuje również Urząd Miar. Wystarczy poszukać w internecie rejonowego oddziału, a Twoja waga sklepowa z legalizacją wkrótce uzyska kolejne 25 miesięcy “legalnego” życia. Warto wspomnieć, że ustawa Prawo o Miarach nie precyzuje żadnego dokumentu ani wniosku, za pomocą którego zgłosisz chęć ponownej legalizacji. Na szczęście na stronie www.gum.gov.pl pobrać można odpowiedni, gotowy do użytku druk.

Warto wiedzieć, że wagi sklepowe z legalizacją można poddać odpowiedniemu procederowi także u producenta.

Waga sklepowa z legalizacją – czy legalizację można utracić?

Na koniec odpowiadamy na częste pytanie: czy legalizacja można odebrać? Niestety tak, nieostrożne obchodzenie się z wagą sklepową może skutkować utratą legalizacji. Dzieje się tak w przypadku, w którym waga sklepowa z legalizacją posiada uszkodzoną tabliczkę znamionową lub uszkodzone świadectwo legalizacji wagi, wydane przez GUM. Urządzenia tego typu nie można używać w obrocie handlowym. Dbaj o to, by ważne dokumenty znajdujące się na wadze były w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zalaniem, zadrapaniem lub zagubieniem. Takie działanie prewencyjne uchroni Cię od przedwczesnej utraty legalizacji.

 

wróć do bazy wiedzy