Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Działalność nierejestrowana to wygodny sposób przeprowadzenia “testu” własnego biznesu. Wiąże się z nią wiele ułatwień, które pozwalają z lżejszym sercem […]

działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Działalność nierejestrowana to wygodny sposób przeprowadzenia “testu” własnego biznesu. Wiąże się z nią wiele ułatwień, które pozwalają z lżejszym sercem odważyć się i sprawdzić, czy nasze pomysły mogą być dla nas dochodowe. Tutaj oczywiście znowu wkracza temat kas fiskalnych – okazuje się bowiem, że może obejmować Cię działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna wciąż będzie wymagana.

Sprawdź naszą ofertę kas fiskalnych

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność, która przynosi niewielki zarobek. Zazwyczaj w te wymagania wpisuje się np. wszelkiego rodzaju rękodzieło.

Właścicielem działalności nierejestrowanej może zostać każda osoba fizyczna. Są tu również pewne ograniczenia. Działalność nie może być prowadzona w ramach spółki cywilnej. Nie może też dotyczyć czynności wymagających zezwoleń lub koncesji np. wyrobu alkoholu. Jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadziłeś własną działalność gospodarczą, również nie możesz zaangażować się w działalność nierejestrowaną.

Według prawa działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, a więc:

  • nie ma konieczności jej rejestracji,
  • nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczek na podatek i podatku VAT (zwolnienie podmiotowe),
  • nie ponosi się kosztów prowadzenia księgowości.

Właśnie z takimi zwolnieniami wiąże się działalność nierejestrowana. A kasa fiskalna? Skoro prowadząc działalność nierejestrowaną jesteś zwolniony z VAT, to chyba nie musisz martwić się o urządzenie fiskalne? Spójrzmy głębiej, by odpowiedzieć na to pytanie.

Działalność gospodarcza, czy nie-godpodarcza oraz jakie to ma znaczenie?

W poprzednim akapicie napisaliśmy, że działalność nierejestrowana nie jest uznawana w świetle prawa za działalność gospodarczą. Mówi o tym Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców, Art. 5. 1.

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Skoro działalność gospodarcza to coś innego, niż działalność nierejestrowana (a kasa fiskalna może być niezbędna w prowadzeniu tej pierwszej), to chyba nie musisz mieć kasy fiskalnej? Nic bardziej mylnego. Obowiązek posiadania kasy wciąż może Cię obowiązywać.

Działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna – kiedy potrzeba kasy rejestrującej?

Kasa fiskalna nawet w działalności nierejestrowanej może okazać się niezbędna. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie jest zgłoszona w żadnym urzędzie, w związku z tym nie jesteś płatnikiem VAT – mimo wszystko żadna z tych cech nie wyklucza konieczności kupna kasy!

O co się rozchodzi? O Ustawę o VAT, z której wynika ogólny obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Nie chcemy się tu ponownie rozpisywać, kto powinien zaopatrzyć się w kasę fiskalną – powstał o tym już osoby artykuł. Możesz go przeczytać tutaj: Kto musi mieć kasę fiskalną? Jeśli w treści przytoczonego artykułu odnajdziesz swój profil działalności, albo pewne cechy które zobowiązują Cię do posiadania kasy, trzeba się w nią zaopatrzyć, mimo że Twoja działalność jest nierejestrowana.

Prawo precyzuje to jasno – kasa fiskalna jest niezbędna, jeśli przeprowadzasz transakcje dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Nie ma tu znaczenia wybrana forma opodatkowania czy też bycie vatowcem lub nie-vatowcem (zwolnionym podmiotowo), ewidencja Cię obowiązuje. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem również na przedsiębiorcach prowadzących działalność bez rejestracji.

Artykuł 15 ust.2 ustawy o VAT mówi o tym, że działalność gospodarcza:

„(…) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

Ustawa o VAT precyzuje, że za działalność gospodarczą należy uznać każdą czynność, którą wykonujemy regularnie i która przynosi nam zarobek. Z tego powodu jeżeli przyjęta przez Ciebie forma samozatrudnienia to działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna jest niezbędna dla Twojej branży według ustawy o VAT, musisz kupić urządzenie fiskalne.

Działalność nierejestrowana z kasą fiskalną, a numer NIP

Jeśli okazuje się, że w swojej działalności nierejestrowanej musisz używać kasy fiskalnej, powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek o nadanie numeru NIP. Jest on niezbędny do prowadzenia zgodnej z przepisami ewidencji za pośrednictwem urządzenia fiskalnego. W takiej sytuacji, mimo że nie musisz zgłaszać swojej działalności do rejestracji, będziesz musiał posiadać własny numer NIP.

Numer identyfikacji podatkowej najlepiej uzyskać składając druk NIP-7 w Twoim Urzędzie Skarbowym.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Warto także wiedzieć, że tak samo jak obowiązują nas postanowienia Ustawy o VAT, w ten sam sposób możemy zastosować zwolnienia, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprawdzie nie istnieją żadne zwolnienia dotyczące bezpośrednio działalności nierejestrowanej, ale można tu zastosować zwolnienia ogólne. Polecamy nasz artykuł na ten temat, w którym znajdziecie skrót najważniejszych informacji: Kto musi mieć kasę fiskalną?

Nie będziemy tu powielać informacji zawartym w przytoczonym źródle. Chcemy jednak przypomnieć, że każdego obowiązuje limit obrotu 20 tysięcy złotych rocznie. Jeśli go przekroczysz, niezależnie od branży w której działasz, będziesz musiał zakupić kasę fiskalną. Warto także wspomnieć, że ze względu na definicję działalności nierejestrowanej, którą już cytowaliśmy (Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia…”), limit ten będzie trochę mniejszy.

Wartość minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 to 2061,67 zł netto. 50% z 2061,67 zł netto to 1030,84 zł netto – taki średni maksymalny obrót miesięczny trzeba przyjąć, jeśli chcemy wyliczyć maksymalny, roczny obrót. Mnożąc 1030,84 zł netto przez 12 miesięcy w roku, otrzymujemy wartość końcową obrotu obowiązującą w 2021 roku dla działalności nierejestrowanej, czyli 12 370,02 zł netto. Jeśli sprzedajesz więc towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej to wystarczy, że obowiązuje Cię z zwolnienie z posiadania kasy i działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna będzie Ci potrzebna dopiero po przekroczeniu podanego limitu.

Na zakończenie polecamy jeszcze dwa artykuły, które są przydatne dla wszystkich przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie kas fiskalnych: Ulga na zakup kasy fiskalnej, Zakup i rejestracja kasy fiskalnej krok po kroku. Gdy Twoja działalność to działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna okaże się w Twoim przypadku konieczna, zapraszamy oczywiście do nas! Zajmiemy się całą sprawą kompleksowo, bez stresu i ekspresowym tempie.

Zapytaj o kasy fiskalne

wróć do bazy wiedzy