Przegląd techniczny kasy

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w dokonywaniu przeglądów technicznych kas fiskalnych. Każda tego typu czynność jest przeprowadzana na podstawie przepisów prawnych, zaleceń producentów poszczególnych urządzeń oraz umiejętności zdobywanych latami przez naszych ekspertów. Proponujemy profesjonalny przegląd kasy fiskalnej, którego cena jest uzależniona od modelu urządzenia, zaawansowanych technologii oraz czasu, który poświęcają na przegląd nasi serwisanci. Dzięki temu, że jesteśmy ekspertami w swojej branży, przeglądy kas fiskalnych trwają maksymalnie 30 minut. Takie prace techniczne powinny odbywać się przynajmniej raz na 2 lata.

Ocena stanu poszczególnych urządzeń fiskalnych jest obowiązkowa. Dzięki działaniom tego typu możliwe jest wydłużenie żywotności sprzętu i wyeliminowanie usterek, które mogłyby w przyszłości skutkować poważną awarią kasy. Taką szczegółową kontrolę umożliwia profesjonalny przegląd kasy fiskalnej. Cena, którą proponujemy, jest zatem inwestycją w bezpieczne, legalne i niezawodne prowadzenie swojego przedsiębiorstwa. Zainteresowanych dokonaniem fachowego przeglądu kas fiskalnych w 2023 na terenie Poznania, Komorników, Swarzędza, Lubonia i innych miast w Wielkopolsce – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do bezpośredniego kontaktu!

Przeglądy kas fiskalnych – Poznań

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy to coś, o czym niezmiernie łatwo zapomnieć, tym bardziej że musisz wykonywać go tylko co dwa lata. Mając na uwadze dobro naszych klientów, zorganizowaliśmy system automatycznego przypominania o nadchodzącym terminie obowiązkowego przeglądu technicznego. 

Podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy techniczne należy wykonywać nie rzadziej, niż raz na 24 miesiące. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r (DU, poz. 816, 30.04.2019r.).

W przypadku braku aktualnego przeglądu technicznego przewidziano następujące kary:

  • utratę prawa do ulgi na zakup kasy (konieczność jej zwrotu),
  • grzywnę w wysokości 300 zł.

UWAGA! Nawet w sytuacji zawieszenia działalności firmy oraz nieużywania kasy (także rezerwowej), konieczne jest wykonywanie przeglądów technicznych!

Jak to działa?

Przed nadchodzącym terminem przeglądu kontaktujemy się z Tobą w celu przypomnienia o przeglądzie. Ponawiamy ten kontakt w kolejnych dniach, aby ustalić warunki przeglądu, czyli jego czas i miejsce. Sprawna organizacja pracy w naszej firmie, pozwala nam całkowicie panować nad terminami, dlatego nie musisz się o nic martwić. Przegląd kasy fiskalnej w 2023 r. na pewno odbędzie się w odpowiednim czasie i to my mamy o nim pamiętać!

Gdzie dokonujemy przeglądu?

W naszym serwisie 
Przeglądy kas fiskalnych w Poznaniu – w naszym serwisie, wykonywane są praktycznie od ręki. Można na ten czas zostawić urządzenie i odebrać je w dogodnym czasie. Zaletą takiego rozwiązania jest całkowita niezależność od terminów oraz oszczędność pieniędzy, wynikająca z braku kosztów dojazdu serwisanta do miejsca instalacji urządzenia.

Przegląd może być wykonany w miejscu instalacji urządzenia

Przegląd techniczny w miejscu zainstalowania urządzenia, wymaga ustalenia dogodnego terminu. Dodatkowa opłata uwzględnia w tym wypadku czas i koszty dojazdu serwisanta.

Przebieg przeglądu technicznego

Prawo dokładnie reguluje przebieg przeglądu – serwisant musi wykonać szereg z góry ustalonych czynności, których pominięcie wpływa na jakość całego procesu. 

Podczas przeglądu sprawdzany jest stan plomb, ich liczba, zgodność z zapisem w Książce Kasy, a także dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem. W celu zdiagnozowania stanu urządzenia, badana jest jego obudowa oraz identyfikowane są ewentualne uszkodzenia. Pod lupę brana jest również czytelność wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę, a także poprawność działania urządzenia w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych. Serwisant upewnia się również, że stan techniczny akumulatorów lub baterii zasilania kasy jest zadowalający oraz, że wyświetlacz dla klienta działa poprawnie.

Weryfikowanie tego, czy kasa działa prawidłowo jest jednym z najważniejszych etapów przeglądu. Sprawdzany jest program pracy urządzenia i program do odczytu pamięci. W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, porównywana jest zgodność ich wersji z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu. Równie ważne jest zbadanie ustawienia zegara kasy.

Po dokonanym przeglądzie serwisant wpisuje do Książki Kasy wynik wszystkich podjętych przez siebie czynności i potwierdza to za pomocą pieczątki, oraz wpisując numery swoich uprawnień. Do Książki Kasy dołącza się również zalecenia pokontrolne, oraz kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruk raportu z kasy potwierdzający dokonanie przeglądu. Warto wspomnieć, że w przypadku kas on-line serwisant zapisuje przegląd techniczny w pamięci fiskalnej. 

Czas trwania przeglądu technicznego

Właściwie i kompetentnie przeprowadzony przegląd trwa około 30 minut, jest więc czymś więcej niż tylko wbiciem stempla w książce serwisowej. Serwisanci Mico, poza czynnościami wykazanymi w ustawie, troszczą się o czystość kasy, usuwając wszelkie zabrudzenia, które dostały się do środka w trakcie jej użytkowania. Sprawdzamy także stan obwodów na płycie głównej. W efekcie tych dodatkowych prac, które zajmują kilka nadprogramowych minut, często zapobiegamy niespodziewanym awariom, wynikającym z zawilgocenia wnętrza kasy. 

Przegląd co 1 czy 2 lata?

Ustawa przewiduje, że przegląd techniczny kasy powinien odbywać się nie rzadziej, niż co 2 lata. Warto jednak rozważyć dokonywanie przeglądu co rok. Z pewnością wpłynie to korzystnie na żywotność urządzenia, pozwalając na szybsze wykrycie usterek i nieprawidłowości. Taka profilaktyka to także oszczędność – przegląd kasy nie kosztuje wiele, a może uchronić nas przed kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany całego urządzenia.