Czy prawnicy muszą mieć kasę fiskalną?

Usługi prawnicze są w Polsce szeroko rozpowszechnione, a przedsiębiorcy wykonujący ten zawód mają oczywiście określone obowiązki podatkowe. Często pytacie nas, […]

czy prawnicy muszą mieć kasę fiskalną

Usługi prawnicze są w Polsce szeroko rozpowszechnione, a przedsiębiorcy wykonujący ten zawód mają oczywiście określone obowiązki podatkowe. Często pytacie nas, czy kasa fiskalna dla prawników jest obowiązkowa? Czy prawnicy muszą mieć kasę fiskalną od pierwszego dnia działalności? W jakich okolicznościach mogą z niej zrezygnować? A jeśli już muszą posiadać urządzenie rejestrujące, jaka kasa fiskalna w usługach prawnych będzie najlepsza? Postaramy się to wyczerpująco wyjaśnić.

Prawnik, a kasa fiskalna – PKD

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy prawnicy muszą mieć kasę fiskalną, warto zacząć od zdefiniowania usług prawniczych. W tym celu zaglądamy do klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), a konkretnie do grupy 69.10. Dowiemy się tam, że usługi prawnicze obejmują:

  • reprezentowanie jednej ze stron sporu przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone lub nadzorowane przez adwokatów lub radców prawnych w sprawach cywilnych, karnych czy też sporów pracowniczych, 
  • doradztwo prawne, konsultacje, przygotowywanie dokumentów (dla firm, patentowych, praw autorskich, testamentów, pełnomocnictw),
  • działalność notariuszy, komorników, radców prawnych, mediatorów sądowych, sędziów polubownych, rzeczników patentowych. 

Wyposażeni w informację, czym właściwie są usługi prawnicze, możemy zacząć rozważać, czy prawnicy muszą mieć kasę fiskalną.

Kiedy prawnik nie musi mieć kasy fiskalnej? Podstawa prawna

Kasa fiskalna jest obowiązkowa tylko dla tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli więc obsługujesz tylko inne firmy, obowiązek kasy fiskalnej dla prawników Cię nie dotyczy. Sprawy podatkowe transparentnie wykażesz za pośrednictwem faktur VAT.

Co zrobić w sytuacji, gdy w kancelarii nie działa jeszcze kasa fiskalna, a radca prawny lub adwokat chce rozszerzyć działalność lub obsłużyć spontanicznie klienta indywidualnego? Niestety, prawnik bez kasy fiskalnej nie może tego zrobić przed nabyciem urządzenia rejestrującego. Jeśli przewidujesz, że w przyszłości w Twojej kancelarii mogą pojawić się osoby prywatne, kup kasę. Zafiskalizuj ją, by była gotowa do pracy w razie potrzeby.

Czy kasa fiskalna dla prawników jest obowiązkowa?

Na to pytanie częściowo odpowiedzieliśmy już na wstępie. Aktualnie kasa fiskalna w usługach prawnych jest konieczna, jeśli usługi są świadczone dla klientów indywidualnych. Jeszcze do 2018 roku prawnik bez kasy fiskalnej nikogo nie dziwił. Potem zmieniły się przepisy, na mocy których dodano usługi prawnicze do listy zawodów objętych koniecznością posiadania urządzenia rejestrującego. Obowiązek kasy fiskalnej dla prawników jest więc dość nowym wymogiem w polskim prawie.

Aby dokładniej przyjrzeć się relacji na linii „prawnik a kasa fiskalna”, należy zajrzeć w odpowiednie Rozporządzenie. Jego najbardziej aktualna wersja to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. O tym, że obowiązkiem ewidencji na urządzeniu rejestrującym objęty jest każdy prawnik, a kasa fiskalna jest narzędziem niezbędnym w świadczeniu usług prawniczych, dowiadujemy się z §4. 1. 2) g)  Przytoczony paragraf mówi, dla jakich rodzajów usług lub towarów nie stosuje się zwolnień ogólnych:

  1. g) (usług) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia.

Kierując się załącznikiem zauważymy, że z obowiązku stosowania kasy fiskalnej zwolniono jedynie czynności notarialne. W przypadku innych specjalizacji, kasy fiskalne w kancelarii prawnej będą bezwzględnie potrzebne, już od pierwszego dnia świadczenia usług.

Prawnik bez kasy fiskalnej – jeden wyjątek

W wątku “kasa fiskalna a radca prawny/adwokat” można wyróżnić także jeden specyficzny wyjątek. Jeśli porady dla klientów prywatnych świadczone są wyłącznie „na odległość”, kasa fiskalna w usługach prawnych będzie zbędna. Taki zapis znajdziemy w §4. 3. 2) wspomnianego wcześniej Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług: (…) 2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f–h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Punkt g), cytowany także we wcześniejszym akapicie, dotyczy dokładnie usług prawniczych. Oznacza to, że ominie Cię obowiązek kasy fiskalnej dla prawników, ale konieczne jest do tego udzielanie porad wyłącznie na odległość. W przypadku usług prawniczych jest to możliwe, ale wymaga konsekwencji. Pamiętaj, że jakakolwiek porada udzielona indywidualnemu klientowi osobiście, będzie wymagała rejestracji na urządzeniu fiskalnym. 

O tym, czy prawnicy muszą mieć kasę fiskalną pracując z klientem na odległość, decyduje także spełnienie poniższych warunków:

  • zapłata za usługę musi być w całości uiszczona za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (np. przelewem), a dowody zapłaty powinny jednoznacznie wskazywać, kto płaci i za jaką usługę,
  • całość usługi musisz przeprowadzać zdalnie.

Jeśli któreś z powyższych wymagań nie jest spełnione, trzeba zainwestować w kasy fiskalne w kancelarii prawnej. Wiedząc, kiedy prawnik nie musi mieć kasy fiskalnej, a kiedy musi, przyjrzyjmy się dostępnym na rynku modelom.

Kasa fiskalna, a radca prawny/adwokat – polecane modele

Podejmując temat “prawnik a kasa fiskalna” trzeba wspomnieć, że kasa fiskalna w usługach prawnych jest szczególnym rodzajem urządzenia fiskalnego, czyli kasą online. Wątek kas online poruszaliśmy w naszej Bazie Wiedzy naprawdę wiele razy. Najważniejsze informacje uzyskasz w tym artykule: Kasy fiskalne online – od kiedy, dla kogo i co to jest?.

Kasy online mają jedną wyróżniającą cechę – utrzymują stałe połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Wykorzystują w tym celu internet. Komunikacja odbywa się na jeden z kilku sposobów: przez kabel sieciowy, WiFi/Bluetooth, karty SIM (GSM) lub Netshare (z komputera). Od użytkownika zależy, jaki sposób komunikacji wybierze. Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule: Typy połączeń urządzenia fiskalnego z CRK – ranking.

Nasze doświadczenie podpowiada, czego w swojej codziennej pracy może wymagać prawnik – a kasa fiskalna ma wspomagać spełnianie tych potrzeb. Urządzenie fiskalne powinno być poręczne, intuicyjne, sprawne i elegancko wyglądać. W takim przypadku zawsze stawiany na kasy: Nano Online, Nano II Online oraz K10 Online. Idealnym wyborem będzie także Mała Online lub kasoterminal Pospay Online od Posnet, łączący w sobie funkcje kasy i terminala płatniczego.

Opisaliśmy wyczerpująco, w jakich przypadkach przyda Ci się kasa fiskalna – a radca prawny czy adwokat na pewno potrzebuje wskazówek Mico, żeby się w tym rozeznać… 🙂 Oczywiście żartujemy! Jesteśmy pewni, że jako przedsiębiorcy świadczący usługi prawne sami doskonale wiecie, kiedy prawnik nie musi mieć kasy fiskalnej i czy kasa fiskalna dla prawników jest obowiązkowa. Jako serwis urządzeń fiskalnych przodujemy w jednym – wiemy, jakie kasy fiskalne w kancelarii prawnej będą sprawdzać się doskonale. Korzystajcie z tych informacji, a w razie potrzeby – oczywiście zachęcamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy