Jak uzyskać zwrot 700 zł za kasę fiskalną?

Kupując urządzenia fiskalne, podatnik może zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń. Jak to jednak bywa w takich […]

Kupując urządzenia fiskalne, podatnik może zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń. Jak to jednak bywa w takich przypadkach, należy spełniać określone warunki i podjąć konkretne kroki, by taki zwrot uzyskać. Na jakich warunkach przysługuje zwrot za kasę fiskalną i jak go uzyskać?

UWAGA! Poniższe informacje dotyczą stanu prawnego po 1 maja 2019 r.

Komu przysługuje zwrot za kasę fiskalną?

Prawo, o którym mowa, dotyczy wszystkich podatników rozpoczynających prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie:

 • zwrot za zakup kasy fiskalnej przysługuje w tym momencie tylko podatnikom, nabywającym urządzenia online – zarówno tym, którzy sami zdecydowali o rejestrowaniu sprzedaży za pomocą urządzenia online i nie prowadzili wcześniej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jak i tym, których zobowiązano do wymiany urządzenia,
 • ważność przysługiwania ulgi to 6 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku,
 • zwrot dotyczy zarówno czynnych, jak i biernych podatników VAT.

O tym, które branże objęte zostały obowiązkiem przejścia na kasy online przeczytasz tutaj: kasy online – branże.

UWAGA! Jeśli przepisy zobowiązują Cię do przejścia na kasę online, choć uprzednio używałeś kasy z kopią elektroniczną i chcesz otrzymać na nią zwrot, musisz uprzednio dokonać odczytu pamięci fiskalnej ze starej kasy! Szczegóły dotyczące odczytu znajdują się tutaj: wymiana pamięci fiskalnej i odczyt pamięci fiskalnej.

Ile można zaoszczędzić?

Kupując urządzenia fiskalne podatnik może otrzymać 90% z liczonej od ceny zakupu urządzenia, jednak zwrot za zakup kasy fiskalnej wyniesie nie więcej niż 700 zł. Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Dla przykładu: przy zakupie 10 urządzeń online, podatnikowi przysługuje zwrot do 7000 zł, jeśli wypełniony został warunek czasowy.

Co należy zrobić, aby uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

 1. Kupić urządzenie – podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą nabycie kasy oraz dowód zapłaty całej należności (nie może to być leasing),
 2. Nabyta kasa musi być urządzeniem online – czyli musi umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas.

UWAGA! Nasi Klienci zawsze otrzymują wszystkie niezbędne druki i informacje ich dotyczące razem z kasą fiskalną.

Jak czynny płatnik VAT może rozliczyć zwrot?

Jeśli jesteś czynnym płatnikiem VAT, rozliczasz się miesięcznie lub kwartalnie. By rozliczyć kwotę za zakup urządzenia fiskalnego online:

 • przy rozliczeniu miesięcznym wykorzystaj deklarację VAT-7,
 • przy rozliczeniu kwartalnym wykorzystaj deklarację VAT-7K.

Jaką kwotę możesz rozliczyć? Zależy to od kwoty wydanej na zakup kasy. Jeśli jest ona:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy, wtedy rozliczasz ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do Urzędu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy, wtedy pomniejszasz kwotę podatku o przysługujący ci zwrot, a pozostałą część kwoty otrzymujesz na rachunek bankowy (/SKOK) lub rozliczasz w kolejnej deklaracji VAT.

W przypadku czynnych płatników VAT termin rozliczenia zwrotu kosztów za zakup kasy fiskalnej ma niewielkie znaczenie – prawo do zwrotu nie wygasa, więc możesz rozliczyć go w dowolnej deklaracji VAT. Może się także zdarzyć, że w okresie, w którym zacząłeś używać kasy online, nie będziesz miał obowiązku zapłacenia podatku VAT. W takiej sytuacji możesz poczekać na kolejną, obowiązującą Cię deklarację podatkową, lub wykazać kwotę do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Jak podatnik zwolniony z VAT może uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Bierny podatnik VAT może ubiegać się o przyznanie środków poprzez złożenie wniosku o zwrot za kasę fiskalną. Wniosek taki musi spełniać poniższe warunki:

 • składamy go do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował kasę – osobiście, listownie lub elektronicznie (jeśli jesteś posiadaczem Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i posiadasz fakturę za zakup urządzenia w formacie pdf.),
 • zawieramy dane: imię, nazwisko (nazwę), adres, NIP, nr. rachunku bankowego,
 • dołączamy kopię faktury za zakup urządzenia, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego, jako potwierdzenie prowadzenia sprzedaży na danym urządzeniu,
 • jeśli jesteś właścicielem firmy taksówkarskiej, we wniosku zawrzyj numer licencji, numer rejestracyjny i boczny taksówki, kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

UWAGA! Nasi Klienci uzyskują odpowiedni dla nich i już wypełniony wniosek przy zakupie urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że wniosek jest wypełniony poprawnie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy