Jak uzyskać zwrot 700 zł za kasę fiskalną?

Kupując urządzenia fiskalne, podatnik może zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń. Jak to jednak bywa w takich […]

Kupując urządzenia fiskalne, podatnik może zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń. Jak to jednak bywa w takich przypadkach, należy spełniać określone warunki i podjąć konkretne kroki, by taki zwrot uzyskać. Na jakich warunkach przysługuje zwrot za kasę fiskalną i jak go uzyskać?

UWAGA! Poniższe informacje dotyczą stanu prawnego po 1 maja 2019 r.

Komu przysługuje zwrot za kasę fiskalną?

Prawo, o którym mowa, dotyczy wszystkich podatników rozpoczynających prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie:

 • zwrot za zakup kasy fiskalnej przysługuje w tym momencie tylko podatnikom, nabywającym urządzenia online – zarówno tym, którzy sami zdecydowali o rejestrowaniu sprzedaży za pomocą urządzenia online i nie prowadzili wcześniej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jak i tym, których zobowiązano do wymiany urządzenia,
 • zwrot dotyczy zarówno czynnych, jak i biernych podatników VAT.

O tym, które branże objęte zostały obowiązkiem przejścia na kasy online przeczytasz tutaj: kasy online – branże.

UWAGA! Jeśli przepisy zobowiązują Cię do przejścia na kasę online, choć uprzednio używałeś kasy z kopią elektroniczną i chcesz otrzymać na nią zwrot, musisz uprzednio dokonać odczytu pamięci fiskalnej ze starej kasy! Szczegóły dotyczące odczytu znajdują się tutaj: wymiana pamięci fiskalnej i odczyt pamięci fiskalnej.

Ile można zaoszczędzić?

Kupując urządzenia fiskalne podatnik może otrzymać 90% z liczonej od ceny zakupu urządzenia, jednak zwrot za zakup kasy fiskalnej wyniesie nie więcej niż 700 zł. Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Dla przykładu: przy zakupie 10 urządzeń online, podatnikowi przysługuje zwrot do 7000 zł, jeśli wypełniony został warunek czasowy.

Chcesz wiedzieć, jak jeszcze możesz oszczędzić na kasie fiskalnej? Zajrzyj do poradnika Mico na YouTube:

Co należy zrobić, aby uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

 1. Kupić urządzenie – podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą nabycie kasy oraz dowód zapłaty całej należności (nie może to być leasing),
 2. Nabyta kasa musi być urządzeniem online – czyli musi umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas.

UWAGA! Nasi Klienci zawsze otrzymują wszystkie niezbędne druki i informacje ich dotyczące razem z kasą fiskalną.

Jak czynny płatnik VAT może rozliczyć zwrot?

Jeśli jesteś czynnym płatnikiem VAT, rozliczasz się miesięcznie lub kwartalnie. By rozliczyć kwotę za zakup urządzenia fiskalnego online:

 • przy rozliczeniu miesięcznym wykorzystaj deklarację VAT-7,
 • przy rozliczeniu kwartalnym wykorzystaj deklarację VAT-7K.

Jaką kwotę możesz rozliczyć? Zależy to od kwoty wydanej na zakup kasy. Jeśli jest ona:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy, wtedy rozliczasz ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do Urzędu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy, wtedy pomniejszasz kwotę podatku o przysługujący ci zwrot, a pozostałą część kwoty otrzymujesz na rachunek bankowy (/SKOK) lub rozliczasz w kolejnej deklaracji VAT.

W przypadku czynnych płatników VAT termin rozliczenia zwrotu kosztów za zakup kasy fiskalnej ma niewielkie znaczenie – prawo do zwrotu nie wygasa, więc możesz rozliczyć go w dowolnej deklaracji VAT. Może się także zdarzyć, że w okresie, w którym zacząłeś używać kasy online, nie będziesz miał obowiązku zapłacenia podatku VAT. W takiej sytuacji możesz poczekać na kolejną, obowiązującą Cię deklarację podatkową, lub wykazać kwotę do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Jak podatnik zwolniony z VAT może uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Bierny podatnik VAT może ubiegać się o przyznanie środków poprzez złożenie wniosku o zwrot za kasę fiskalną. Wniosek taki musi spełniać poniższe warunki:

 • składamy go do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował kasę – osobiście, listownie lub elektronicznie (jeśli jesteś posiadaczem Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i posiadasz fakturę za zakup urządzenia w formacie pdf.),
 • zawieramy dane: imię, nazwisko (nazwę), adres, NIP, nr. rachunku bankowego,
 • dołączamy kopię faktury za zakup urządzenia, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego, jako potwierdzenie prowadzenia sprzedaży na danym urządzeniu,
 • jeśli jesteś właścicielem firmy taksówkarskiej, we wniosku zawrzyj numer licencji, numer rejestracyjny i boczny taksówki, kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

UWAGA! Nasi Klienci uzyskują odpowiedni dla nich i już wypełniony wniosek przy zakupie urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że wniosek jest wypełniony poprawnie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy