Czy i kiedy usługi parkingowe wymagają korzystania z kasy fiskalnej?

Żyjąc w dużym mieście, obserwujemy codziennie wiele osób szukających miejsca do zaparkowania. Nic więc dziwnego, że ilość parkingów wciąż rośnie, […]

Usługi parkingowe a kasa fiskalna

Żyjąc w dużym mieście, obserwujemy codziennie wiele osób szukających miejsca do zaparkowania. Nic więc dziwnego, że ilość parkingów wciąż rośnie, szczególnie tych płatnych. Jaka więc panuje relacja na linii “parking a kasa fiskalna”? Czy urządzenie fiskalne jest Ci niezbędne? Okazuje się, że usługi parkingowe spotkały się z dość życzliwym podejściem ustawodawcy.

Usługi parkingowe, a kasa fiskalna

Przypominamy, że według najbardziej podstawowej i ogólnej Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy rejestrowania sprzedaży towarów i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności fizycznej oraz rolników ryczałtowych. Nie da się ukryć, że takie właśnie są usługi parkingowe, a kasa fiskalna wydaje się być w związku z tym konieczna. Klient musi w końcu otrzymać potwierdzenie zapłaty za usługę. Ale czy na pewno? Warto przyjrzeć się obowiązującym rodzajom zwolnień dla przedsiębiorców.

Jeśli prowadzisz parking, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla firm – nie musisz mieć kasy fiskalnej. Rozliczasz się wtedy fakturami.

Parking, a kasa fiskalna – rozporządzenie, które musisz znać

Jeśli badasz swoją potencjalną konieczność instalacji kasy fiskalnej, niech Twoim drogowskazem zawsze będzie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W dokumencie znajdują się wszelkie informacje i wyjątki. Pozwalają one ocenić, czy dana branża kwalifikuje się do zwolnienia z kasy fiskalnej, czy nie. Gdy zagłębisz się w treść, szybko zauważysz że temat “parking, a kasa fiskalna” nie został poruszony bezpośrednio.

To dobra informacja. Oznacza ona, że możesz zastosować ogólne zwolnienia i że możesz wykonywać usługi parkingowe, a kasa fiskalna nie jest Ci potrzebna! Powyższe Rozporządzenie zawiera bowiem nie tylko warunki zwolnień. Prezentuje również listę branż objętych bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej od pierwszego dnia sprzedaży (§4.1.). Nie znalazły się na niej usługi parkingowe, więc masz szczęście! Twoją działalnością mogą być więc usługi parkingowe, a kasa fiskalna nie będzie Cię dotyczyć. Pozostając dalej w obszarze Rozporządzenia, przypomnijmy obowiązujące rodzaje zwolnień.

Parking a kasa fiskalna

Usługi parkingowe, a limit obrotu

Jest już jasne, jakie relacje panują na linii “parking, a kasa fiskalna”. Usługi parkingowe nie muszą posiadać kasy fiskalnej od pierwszego dnia sprzedaży. Wciąż są jednak wykonywane głównie dla klientów indywidualnych. Dlatego aby ustrzec się przed kasą fiskalną, trzeba stosować się do przewidzianych przez ustawodawcę zwolnień.

Możesz świadczyć usługi parkingowe, a kasa fiskalna nie będzie Ci potrzebna, jeśli wykorzystasz tzw. limit obrotu. To kwota obrotu równa 20 000 zł rocznie, po której przekroczeniu prawo zobowiązuje Cię do zakupu kasy fiskalnej. Jeśli rozpoczynasz sprzedaż w już trwającym roku podatkowym, limit obliczysz proporcjonalnie. Wystarczy, że 20 000 zł podzielisz na 365 dni w roku i pomnożysz przez ilość dni podatkowych pozostałych do jego końca. W taki sposób uzyskujesz swój indywidualny limit obrotu.

Warto także wiedzieć, że po przekroczeniu limitu, masz dwa miesiące na zakupienie urządzenia rejestrującego. Nie warto z tym czekać do ostatniej chwili. Załóżmy, że zakupiłeś urządzenie fiskalne na swój parking, a kasa fiskalna nie została w porę ufiskalniona. W związku z tym, nie możesz na niej prowadzić sprzedaży, a w efekcie – nie dotrzymasz terminu dwóch miesięcy. Sprawy z serwisem kas fiskalnych warto omówić i załatwić wcześniej.

Parking, a płatność przelewem

Dla zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej nie bez znaczenia jest również sposób zapłaty. Warto wiedzieć, że jeśli świadczymy usługi parkingowe, a kasa fiskalna jest urządzeniem, którego chcemy uniknąć, można zastosować płatności przelewem. Jest to przydatne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tak powszechne i łatwe w użyciu są płatności BLIK. O opisywanym teraz rodzaju zwolnienia, mówi załącznik do Rozporządzenia o nazwie “Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”. Znajdujemy pozycję 37, która głosi:

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA (…) 37. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Płatność przelewem zwalnia przedsiębiorcę z posiadania kasy fiskalnej, nawet jeśli świadczy usługi klientom indywidualnym. Jeśli więc prowadzimy parking, a kasa fiskalna nie rejestruje transakcji, ale dajemy przy tym możliwość zapłacenia przelewem, należy zadbać jedynie o wyczerpującą dokumentację sprzedaży.

Parking

Samoobsługowy parking, a kasa fiskalna

Najczęściej spotykaną formą są dziś parkingi samoobsługowe wydające bileciki. Nic dziwnego! Oferują wygodę, prędkość działania, a także nie wymagają zatrudnienia obsługi. Są one również elementem tematu “parking, a kasa fiskalna”. Gdy zajrzymy w Rozporządzenie, odnajdziemy w załączniku pozycję 40, która mówi:

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA (…) 40. Świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w: 1) bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Bez problemu można tu przypisać usługi parkingowe. Ale uwaga! Jeśli zacząłeś ewidencję przed 1 stycznia 2022, nie możesz skorzystać z tego zwolnienia. Mówi o tym § 6 ust. 2 omawianego Rozporządzenia:

W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do niniejszego rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Podsumowując: jeśli prowadzisz parking, a kasa fiskalna nie jest Twoim wymarzonym urządzeniem, możesz skorzystać z dwóch rodzajów zwolnienia. Po pierwsze wykorzystaj limit obrotu. Po drugie wprowadź płatność przelewem. Jeśli rozpocząłeś ewidencję po 1 stycznia 2022, możesz także zainstalować automatyczne parkometry i nie musisz martwić się kasą fiskalną. Masz jeszcze jakieś pytania? Coś nie jest dla Ciebie jasne? Zgłoś się do nas – pomożemy!

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy