Paragony z kasy fiskalnej – dlaczego warto je zachować?

Kasy fiskalne funkcjonują w sprzedaży dla konsumentów indywidualnych nie bez powodu. Są urządzeniem kontrolnym, które stoi na straży przestrzegania przepisów […]

paragony fiskalne

Kasy fiskalne funkcjonują w sprzedaży dla konsumentów indywidualnych nie bez powodu. Są urządzeniem kontrolnym, które stoi na straży przestrzegania przepisów podatkowych. Efektem działania kasy fiskalnej są różne wydruki, w tym paragony. Po co nam więc paragony fiskalne? Czy jeśli spojrzymy na nie szerzej, zobaczymy coś więcej niż tylko przyjazne dla konsumenta reklamacje i zwroty?

Skontaktuj się z nami!

Paragony to informacja o sprzedaży

Paragony fiskalne muszą być wydawane przez przedsiębiorców, którzy są objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Niestety, klient często nie przykłada do nich wagi. Paragony w efekcie lądują na dnie torebek, w śmietnikach, lub w ogóle nie są zabierane ze sklepowej lady. Jako konsumenci często nie myślimy o tym, że utrudniamy sobie ewentualne reklamacje i zwroty. Nie zastanawiamy się też nad innymi konsekwencjami takiego postępowania.

Te wydruki z kasy fiskalnej istnieją jednak nie bez powodu. Ich specyfika jest ściśle określona przez prawo. W skrócie możemy powiedzieć, że paragony to dokumenty fiskalne, wydrukowane w chwili sprzedaży, będące potwierdzeniem tego, kto kupił co i od kogo oraz ile za to zapłacił, z uwzględnieniem podatku VAT. Jakie dokładnie informacje zawierać muszą poprawnie wydrukowane paragony fiskalne? Spójrzmy na Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących:

§ 11. 1. Kasa umożliwia wydruk paragonu fiskalnego zawierającego:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

3) numer kolejny wydruku;

4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

12) łączną wysokość podatku;

13) łączną wartość sprzedaży brutto;

14) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy

Paragony fiskalne – nadużycia sprzedawców

Paragony wydawane przez sprzedawcę, zawierające wszystkie powyższe dane dają nam pewność, że kwota podatku należnego została odliczona. Trafi tym samym na nasze wspólne, państwowe konto. Podatki płacimy bowiem wszyscy, codziennie, choć często o tym nie myślimy. Każdy nasz zakup w sklepie jest przecież obciążony podatkiem VAT. Jeśli paragony fiskalne z transakcji nie trafiają do naszej ręki może to oznaczać, że przedsiębiorca uchyla się od opodatkowania. Pieniądze z podatku zostają w jego kieszeni, jako czysty zysk.

Warto też pamiętać, by zawsze zabierać paragony z lady. Dlaczego? Bowiem na ich podstawie przedsiębiorca może wystawić tzw. “fikcyjną fakturę”. Jest to kolejny sposób na wykorzystanie podatku VAT dla własnej korzyści, przez wykonanie odliczenia.

Zdarza się także, że wydawane są nam zupełnie inne dokumenty, a nie paragony fiskalne. Przedsiębiorca może próbować nas oszukać, wręczając przy finalizacji transakcji dowód zapłaty kartą płatniczą. Zdarzają się także “podrobione paragony”. Tu bardzo przydaje się wiedza o tym, jakie dane zawierają prawnie wymagane paragony fiskalne. Mamy wtedy większą szansę wykryć fałszerstwo i nie stać się ofiarą nadużycia.

Dlaczego więc paragony powinny być dla Ciebie ważne? Bo poprawnie rozliczane podatki to sprawa nas wszystkich. Warto troszczyć się osobiście o to, by obrót gospodarczy i konkurencja w naszym kraju były uczciwe, takie same dla wszystkich. Skoro Ty płacisz swój VAT dokonując zakupów, dlaczego ktoś inny miałby to wykorzystywać dla własnego wzbogacenia się? Siła konsumentów jest większa, niż wszystkich kontrolerów skarbowych razem wziętych.

Sprawdź naszą ofertę kas fiskalnych online!

Prawa konsumenta, czyli zwroty i reklamacje

Jeśli nie przemawia do Ciebie kwestia wspólnotowej walki o sprawiedliwość i zdrową konkurencję, bierz paragony dla własnej korzyści. Pamiętaj, że zabezpieczają one Twoje podstawowe prawa konsumenta. Zwroty i reklamacje nie podparte o paragony fiskalne mogą okazać się dla Ciebie prawdziwą drogą przez mękę.

Paragony nie są wprawdzie niezbędne do tego, żeby zwroty i reklamacje zostały rozpatrzone pomyślnie. Ich brak jednak znacznie przedłuża i utrudnia cały proces. O wpływie paragonu na zwroty towaru napisaliśmy osobny artykuł: Czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu? Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, polecamy Ci lekturę. Wprawdzie zwroty to jedna kwestia, a reklamacje druga, ale jeśli chodzi o procedury wygląda to całkiem podobnie. Dla szybkiego uwzględnienia i jednego i drugiego paragony fiskalne są kluczowe, a czasem wymagane, jeśli nie znajdzie się inny wiarygodny dowód zakupu.

Nie bez powodu zwroty i reklamacje są tak często wspominane przez kasjerów przy finalizacji zakupu. Najczęściej słyszymy informację, gdzie sprzedawca umieszcza paragon (np. w torbie zakupowej) – towarzyszy temu przypomnienie o procedurach dotyczących zwrotów i reklamacji. Zatroszczmy się więc o ten świstek papieru, opiszmy go nawet i trzymajmy w stałym miejscu, żeby w razie potrzeby móc ubiegać się o swoje prawa.

E-paragony odmienią system?

Nie da się ukryć, że największą wadą paragonów fiskalnych jest ich nietrwałość. Wrażliwość na światło, wilgoć, rozdarcia, wytarcia i podatność na zgubienie, to cechy przez które paragony fiskalne ulegają łatwemu uszkodzeniu. Już wkrótce jednak powszechne staną się e-paragony, czyli dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej. Jak zawsze polecamy dawkę wiedzy od Ekipy Mico: E-paragon w kasie fiskalnej online – co trzeba wiedzieć?

Zmiany te nadchodzą wielkimi krokami. Można powiedzieć, że częściowo są już w użyciu. Wciąż jednak to od kupującego zależy, czy chce otrzymać paragon w formie papierowej, czy elektronicznej. Czy e-paragony odmienią nasze podejście do zbierania dokumentów sprzedaży? Być może. Paragon elektroniczny wyklucza wszystkie największe wady tradycyjnego nośnika papierowego. Co więcej specjalna aplikacja Ministerstwa Finansów pozwala nam na bezpieczne przechowywanie, porządkowanie i porównywanie paragonów. Czas pokaże, czy wygra nowoczesne rozwiązanie i nastąpi paragonowa rewolucja, czy zostaniemy przy papierowym nośniku danych.

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r

wróć do bazy wiedzy