Awaria kasy fiskalnej. Co możesz, co musisz a czego unikać?

Kasa, jak każde inne urządzenie, może się zepsuć lub ulec uszkodzeniu. W praktyce oznacza to niestety zakaz sprzedaży towarów czy […]

Kasa, jak każde inne urządzenie, może się zepsuć lub ulec uszkodzeniu. W praktyce oznacza to niestety zakaz sprzedaży towarów czy usług do momentu jej naprawy.

Co zrobić w przypadku gdy dojdzie już do awarii kasy?

W przypadku gdy Twoja kasa fiskalna ulega awarii zgodnie z przepisami nie wolno dokonywać żadnej transakcji do czasu jej usunięcia. Nie ma także możliwości ewidencjonowania obrotu np. w formie papierowej czy elektronicznej na własnym komputerze.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest jedynie posiadanie kasy rezerwowej.  Zakup kasy rezerwowej nie jest obowiązkowy, jednak jej posiadanie przynosi wymierne korzyści, takie jak:
• brak przestoju w biznesie,
• możliwość uruchomienia drugiej kasy w przypadku dużego ruchu,
• posiadanie gotowej do pracy i zafiskalizowanej kasy, w przypadku rozwoju Twojego lokalu lub otworzenia nowego punktu.

Zwrot z Urzędu Skarbowego za kasę rezerwową

Zwrot części poniesionych kosztów z Urzędu Skarbowego przysługuje tylko przy pierwszym zakupie. Dlatego warto podjąć decyzję o posiadaniu kasy rezerwowej w momencie kupowania głównej kasy.

Rezerwowa kasa fiskalna musi spełniać te same wymogi techniczne co kasa podstawowa, a paragony zawierać wszystkie wymagane informacje. Kasa rezerwowa również wymaga drukowania raportów dobowych i miesięcznych, w czasie jej użytkowania.

Sposób postępowania w razie awarii

Awaria kasy fiskalnej powinna zostać zgłoszona serwisowi niezwłocznie po zauważeniu awarii. Zdarza się, że również urzędy skarbowe wymagają zgłaszania zaistniałej sytuacji. Serwisowania kasy dokonuje tylko serwis autoryzowany przez danego producenta. Każda ingerencja wewnątrz zarówno Twoja jak i osoby przez Ciebie zatrudnionej jest wykluczona.

W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, serwisant po zgłoszeniu awarii dotyczącej pamięci podręcznej kasy sporządza protokół według procedury określonej w instrukcji serwisowej kasy. Protokół zawiera: opis awarii, przyczyny, ze wskazaniem, czy związane one były z konstrukcją kasy czy z działaniami podatnika lub innych sił zewnętrznych. W przypadku ujawnienia przez serwisanta awarii związanych z konstrukcją kasy, protokół przesłany zostaje do serwisu głównego. Celem jest uzupełnienie o opinię o przyczynach wystąpienia zdarzenia i o informację o odnotowanej liczbie takich zdarzeń w danym typie kas.

Uzupełniony protokół przesyłany do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz do Prezesa Głównego Urzędu Miar.