Kasy Rejestrujące online 2018

Jest kolejny ruch w sprawie kas fiskalnych online. W chwili obecnej Projekt Rozporządzenia jest  na stronach Ministerstwa Finansów. I tutaj uprzedzamy pytania […]

Jest kolejny ruch w sprawie kas fiskalnych online.
W chwili obecnej Projekt Rozporządzenia jest  na stronach Ministerstwa Finansów.
I tutaj uprzedzamy pytania – ponieważ jest to dopiero projekt, dlatego jeszcze producenci nie wiedzą ostatecznie jak taka kasa ma „wyglądać”. W związku z tym nie ma jeszcze takich kas na rynku.
Są natomiast kasy pracujące „w chmurze”, czyli wysyłające informacje do chmury, gdzie właściciel, menedżer może mieć podgląd co się dzieje, programować, itp.
Przykładem takiej kasy jest

Kasa fiskalna Novitus Next

Wracając do Projektu Rozporządzenia – oto najważniejsze zmiany jakie wejdą w życie:

1. Nowe kasy rejestrujące będą wysyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji. Dane te będą dotyczyły: kwot, vatu, rodzaju towaru lub usługi oraz miejsca instalacji kasy.
2. Nie będą wysyłane informacje na temat nabywcy.
3. Informacje będą przesyłały w sposób zautomatyzowany
4. Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z CRK
5. Jeżeli łączność ciągła nie będzie możliwa – trzeba będzie wystąpić do Urzędu Skarbowego o pozwolenie na przesyłanie danych w ustalonych odstępach czasowych
6. Kasy z kopia papierową będą stopniowo wycofywane – nie będzie można wymienić pamięci fiskalnej w zapełnionych modułach (będzie można wymienić pamięć fiskalną w przypadku jej uszkodzenia)
7. Do końca 2018 roku zachowują homologacje kasy z kopią papierową
8. Do końca 2022 roku zachowują homologacje kasy z kopią elektroniczną
9. Faktury do paragonu można będzie wystawiać tylko do paragonów z zapisanym numerem NIP nabywcy
10. Nadal obowiązuje zwrot 90% ceny kasy (nie więcej jak 700 zł) w przypadku kas z kopią papierową lub elektroniczną
11. Podatnik zobowiązany do zakupu kasy online przysługuje NOWE odliczenie (pomimo uzyskania wcześniej tak jak w punkcie powyżej) w wysokości również 90% ceny kasy, ale nie więcej jak 1000 zł.
12. Ważne – podatnik musi zwrócić ulgę jeśli nie robił ustawowych przeglądów lub jeśli zakończy działalność przed upływem 4 lat.

 13. Uwaga – projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli zastosować kasy online:
a) od 1 stycznia 2019 roku podatnicy świadczący usługi:
– motoryzacyjne
– wulkanizacyjne
– dokonujący sprzedaży paliw do napędu silników spalinowych.
b) od 1 lipca 2019 roku podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
c) od 1 stycznia 2020 roku podatnicy świadczący usługi:
– fryzjerskie,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
– usługi fitness

14. Projekt ustawy podlega notyfikacji w Unii Europejskiej co trwa 3 miesiące.