Kasy Online 2019 Rozporządzenie Techniczne

W dniu 22 czerwca 2018 r. zostało opublikowane najnowsze Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, […]

W dniu 22 czerwca 2018 r. zostało opublikowane najnowsze
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Pełny tekst dostępny TUTAJ.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie jest ważne dla producentów kas fiskalnych.
Niestety do czasu publikacji protokołu na BIP, nie można składać wniosków o homologację do GUM.

Aktualizacja.
Na dzień dzisiejszy (10.10.2018 r.) producenci złożyli wnioski i czekają na decyzję.