Ewidencja napiwków na kasie fiskalnej

Idziemy o zakład, że każdy właściciel lokalu gastronomicznego, przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, jakie jest miejsce napiwku w zobowiązaniach […]

ewidencja napiwków na kasie fiskalnej

Idziemy o zakład, że każdy właściciel lokalu gastronomicznego, przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, jakie jest miejsce napiwku w zobowiązaniach podatkowych. Powszechną praktyką jest, że kelner dostaje od klienta lokalu gastronomicznego napiwek. A kasa fiskalna? Czy za jej pomocą trzeba go zarejestrować i „odciągnąć” podatek od towarów i usług? Czy napiwek na paragonie jest koniecznością? A co z podatkiem dochodowym? Sprawdźmy to!

Skontaktuj się z nami!

Zajrzyjmy tradycyjnie do samego źródła i zobaczmy, z jakich konkretnie przepisów wynika obowiązkowa kasa fiskalna dla myjni. Aktualne wymagania zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Napiwek na paragonie, a podatek VAT

Tak naprawdę dopiero Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 czerwca 2019 r. rozjaśniła sporne od zawsze kwestie. To właśnie z niej czerpiemy wiedzę stanowiącą podstawę tego artykułu.

Najpierw zbadajmy relację, jaka łączy podatek należny i napiwek (a kasa fiskalna do tego właśnie służy, żeby rejestrować VAT, więc jest nieodłącznym elementem tych rozważań). Konieczność umieszczenia wartości napiwku na paragonie i rozliczenia VAT zależy od tego, czy jest on przyznawany dobrowolnie, czy jest z góry wliczony w obsługę w lokalu.

Każda usługa świadczona odpłatnie dla klientów indywidualnych, podlega opodatkowaniu podatkiem należnym VAT. Klient ponadto musi wiedzieć, ile i za co płaci. Załóżmy, że w naszym lokalu 10% napiwku jest obowiązkowe. W tym przypadku w widocznym miejscu należy umieścić adnotację o odgórnym dodaniu napiwku 10% do zamówienia np. w menu dań. Kelner również powinien poinformować o tym klienta. Napiwek na paragonie w wysokości 10% będzie wtedy elementem dokumentu sprzedaży, a także częścią odpłatnie świadczonej usługi. Dlatego zgodnie z prawem, przedsiębiorca odliczy od niego VAT na rzecz państwa.

Napiwek na paragonie nie będzie natomiast konieczny, jeśli jest on przyznawany dobrowolnie. To procedura najczęściej spotykana w polskich realiach. Gość lokalu, doceniając dobrą i przyjemną obsługę, może, ale nie musi, pozostawić napiwek dla kelnera. Ta dobrowolność dotyczy również kwoty. Może być to przyjęte 10%, ale może również być to wartość dużo większa, lub dużo mniejsza. Wszystko zależy tu od klienta. Napiwek może mieć zarówno formę gotówki, jak i płatności kartą. Warto zwrócić uwagę, że przy płatności kartą napiwek na paragonie zostanie umieszczony,w celu późniejszego rozliczenia przez przedsiębiorcę. W takiej sytuacji najwygodniej opatrzyć go stawką VAT 0%.

Sprawdź naszą ofertę kas fiskalnych online!

Napiwek a kasa fiskalna – co z podatkiem dochodowym?

Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od tego, jak są otrzymywane – czy to 10% jest obowiązkowo doliczane do rachunku, czy kelner dostaje napiwek w gotówce, czy nabijamy napiwki na kasie fiskalnej, czy też klient płaci kartą, a napiwek jest rozliczany później – przedsiębiorca zawsze musi wypełnić swój obowiązek płatnika w świetle ustawy o PIT.

O tym, jak kwalifikujemy napiwki decyduje sposób otrzymania napiwku. Napiwek może stanowić przychód ze stosunku pracy lub przychód z tzw. innych źródeł. Jeśli jako przedsiębiorca bierzesz jakikolwiek udział w rozliczaniu napiwków, należy uznać napiwek za przychód ze stosunku pracy. Jeśli kelner sam zbiera wszystkie napiwki i nie masz do czynienia z tymi pieniędzmi, napiwek jest przychodem z innych źródeł. W takim przypadku kelner sam rozliczy podatek, stosując PIT-37.

Napiwki na kasie fiskalnej jako rozwiązanie praktyczne

Warto jednak wiedzieć, że nabijane na kasie fiskalnej napiwki to praktyczne rozwiązanie. Nie trzeba od nich odprowadzać podatku VAT, jeśli klienci dają je Twoim pracownikom dobrowolnie.

Nabite na kasie fiskalnej napiwki będą widoczne w dokumentach sprzedaży. Masz wtedy większy wgląd w to, kto zdobywa największe uznanie klientów. Możesz wyeksportować te dane i korzystając z dobrodziejstw programów sprzedażowych, prowadzić pogłębioną analitykę. Kto wie, może ze statystyk wyjdzie, że to pora dnia wpływa na wielkość przyznawanych napiwków? A może wykażesz zależność pomiędzy ilością wypitego alkoholu, a kwotą napiwku? Żarty żartami, ale może to być zaskakująco użyteczna procedura.

Podsumowując: jeśli napiwek nie stanowi części składowej podstawy opodatkowania VAT (wykonania usługi i/lub jej dostawy), to nie musisz od niego odprowadzać podatku należnego dla państwa. Pamiętaj jednak, że wciąż masz obowiązki płatnika w świetle ustawy o PIT (podatek dochodowy). Jak się przekonaliśmy, Twoi pracownicy mogą otrzymywać swój napiwek, a kasa fiskalna nie będzie potrzebna do jego ewidencji. Napiwki na kasie fiskalnej warto jednak rejestrować ze względów praktycznych i analitycznych pod stawką VAT 0% i umieścić informację o tym w książce serwisowej. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skontaktuj się z nami, Ekipą Mico! Jak widać, o napiwkach wiemy prawie wszystko. 😉

wróć do bazy wiedzy