Ulga / zwrot a zakup kasy fiskalnej w 2018 r.

Często dochodzi do niepotrzebnego stresu przy zakupie kasy fiskalnej z powodu złej interpretacji przepisów. Błędne informacje pochodzą często nawet od […]

Często dochodzi do niepotrzebnego stresu przy zakupie kasy fiskalnej z powodu złej interpretacji przepisów. Błędne informacje pochodzą często nawet od urzędników.

Nie ma konieczności informowania urzędu skarbowego przed zakupem kasy czy przed tzw. fiskalizacją. To są błędne informacje, które często są powtarzane bez sprawdzenia w przepisach.

Przeczytaj: jak odzyskać 700 zł za zakup kasy fiskalnej.

Ważne:
Ogólnie rzecz ujmując, aby uzyskać zwrot należy poinformować właściwy urząd skarbowy przed wystawieniem pierwszego paragonu.
Przepisy nie mówią też czy to ma być 1 dzień czy 1 minuta…
Jednak proponuję zachować odstęp jednego dnia, aby nie dawać niepotrzebnego pola do polemiki.

 

Przepisem regulującym tę kwestię jest:
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
(przepis dostępny TUTAJ) a dokładnie:

§ 2.1.
Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:
1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w kresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art.111 ust.6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą

Gorąco też zachęcam do zapoznania się z Bazą Wiedzy (górne menu naszej strony) gdzie wyjaśniamy wiele kwestii z naszej branży.

Zobacz też pozostałe nasze artykuły.