Kasy OnLine 2019/2020 – info dla podatników

Kto i kiedy będzie musiał stosować kasę fiskalną ONLINE? Już WIEMY! 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił […]

Kto i kiedy będzie musiał stosować kasę fiskalną ONLINE?
Już WIEMY!

Kiedy na Kasy OnLine

15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach czyli tzw. ustawy VAT dotyczącej kas online.
Tym samym kilkuletni okres prac legislacyjnych nad kasami online w Polsce dochodzi do końca.
Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja zostanie przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta.
Wejdzie w życie 1 maja 2019 roku i tym samym wprowadza na polski rynek kasy online.

Zgodnie z nowelizacją ustawy – podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (czyli na „starych kasach”) w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,10 – 12
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ustawa dopuszcza sprzedaż kas z kopią papierową tylko do 31 sierpnia 2019 roku.
W kasach z kopią papierową już od wejścia w życie nowelizacji ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych.
Obok pojawiających się kas online , kasy z kopią elektroniczną nadal pozostają w sprzedaży.

Co to jest kasa OnLine?

Kasy fiskalne OnLine to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji.
Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny.
Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń.
Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.
Kasy będzie można podłączyć do internetu kablem Ethernet lub poprzez Wi-Fi.
Część kas będzie tez wyposażona w możliwość zastosowania karty GSM.

UWAGA!
Nie będzie żadnych „nakładek” czy „przystawek”!
Nie będzie można przystosować „starych” kas do OnLine.
Będą to całkowicie NOWE URZĄDZENIA, z nową homologacją.