Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2023 roku? Sprawdź, jaki warunek zwalnia przedsiębiorców od kasy fiskalnej

Najgorętszym tematem w naszej branży nie są wcale najnowsze modele urządzeń fiskalnych i innowacyjne rozwiązania zmieniające ten rynek. Wciąż najwięcej […]

kasa fiskalna 2023

Najgorętszym tematem w naszej branży nie są wcale najnowsze modele urządzeń fiskalnych i innowacyjne rozwiązania zmieniające ten rynek. Wciąż najwięcej uwagi przedsiębiorców pochłania unikanie instalacji kasy fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej? Czy da się przed nią umknąć i jak? – tym pytaniom nie ma końca. Przez ponad dwie dekady działalności Mico nic się nie zmieniło. Urządzenie fiskalne postrzegacie zazwyczaj jako przykrą konieczność. Dzisiaj więc odpowiadamy na najgorętszy temat 2023 roku: kasa fiskalna – kto nie musi mieć jej w swojej firmie?

Kasa fiskalna – kiedy nie trzeba jej kupować?

Istnieje tylko jeden przepis, który w bardzo prosty sposób wyklucza pewne grupy przedsiębiorców z konieczności instalowania kasy fiskalnej. Jest to Ustawa o VAT, z której dowiesz się, kiedy nie jest potrzebna kasa fiskalna.

Z ustawy wynika, że sprzedaż towarów lub usług przeprowadzona pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, nie wymaga urządzenia rejestrującego. Innymi słowy, transakcjom pomiędzy dwoma firmami nie pośredniczy kasa fiskalna. Kto nie musi mieć urządzenia rejestrującego, ten musi jednak zatroszczyć się o poprawne wystawianie i ewidencję faktur VAT.

Ustawa VAT precyzuje więc, że rejestracji na kasie fiskalnej i wydawaniu paragonów podlegają towary i usługi sprzedawane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Wynika z tego, że sprzedaż dla klienta indywidualnego prawie zawsze będzie powiązana z koniecznością zakupu urządzenia rejestrującego. Aby zatem precyzyjnie opisać, kto nie musi mieć kasy fiskalnej, trzeba wspomnieć o podatnikach, którzy mimo sprzedaży towarów lub usług dla klienta indywidualnego, są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna – kto nie musi jej mieć w ogóle?

Krótkie Rozporządzenie, przez które przebrnie nawet początkujący przedsiębiorca, to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nazwa może i przydługa, ale mówi sama za siebie – tu dowiesz się, kto nie musi mieć kasy fiskalnej!

We wspomnianym Rozporządzeniu na stronie 5 znaleźć można „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”, którym w 2023 roku na pewno nie przyda się kasa fiskalna. Kto nie musi mieć urządzenia fiskalnego? Są to głównie czynności świadczone dla klientów indywidualnych, związane z transportem, rolnictwem, przetwarzaniem odpadów, usługi telekomunikacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, notarialne, edukacyjne, pocztowe czy kurierskie. Oczywiście w omawianym Załączniku znajdują się liczne wyjątki, więc polecamy rzetelne jego zgłębienie, aby na 100% upewnić się, kiedy nie jest potrzebna kasa fiskalna.

Czytając Załącznik szybko zauważycie jedną rzecz. W przypadku obowiązków podatkowych łatwiej określić komu niezbędna jest kasa fiskalna, niż kto nie musi mieć urządzenia rejestrującego. Powyżej wymieniliśmy rodzaje usług i sprzedaży, które są świadczone dla klienta indywidualnego, a mimo to nie wymagają w ogóle urządzenia rejestrującego. W następnym rozdziale opiszemy natomiast dokładnie, jakie branże obowiązuje instalacja kasy fiskalnej od pierwszego dnia sprzedaży. Jeśli nie znajdziesz wśród nich swojego rodzaju działalności, może w Twoim przypadku będzie się dało przesunąć konieczność zakupu urządzenia fiskalnego i zastosować jedno ze zwolnień ustawowych.

Kto musi, a kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Określając, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej wciąż opieramy się na zapisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.. Znajduje się tu lista branż objętych bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej od pierwszego dnia działalności. Zwolnień z ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku dostawy towarów:

 • gazu płynnego, paliw silnikowych, ich domieszek,
 • silników, nadwozi, naczep, przyczep i części do nich, kontenerów, 
 • komputerów, wyrobów elektronicznych, optycznych,
 • sprzętu fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z ich udziałem, 
 • nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (>0,5%),
 • perfum i wód toaletowych,

 

lub świadczenia usług:

 • przewozów pasażerskich (wyjątek w załączniku!),
 • naprawy w warsztatach,
 • budowlanych i remontowych,
 • opieki medycznej,
 • prawniczych, doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (stacjonarnie),
 • fryzjerskich, kosmetycznych,
 • kulturalnych, rozrywkowych (bilety wstępu),
 • sportowych, rekreacyjnych (parki rozrywki, wesołe miasteczka, dyskoteki, sale taneczne),
 • mycia, czyszczenia samochodów (myjnie, także bezobsługowe).

Sprzedajesz towary z powyższej listy? Musisz mieć kasę fiskalną bezwzględnie i nie możesz użyć żadnego zwolnienia. W przypadku usług można zastosować pewien wyjątek, o którym piszemy później – jest o jednak dość trudny w realizacji.

Mając na uwadze powyższe, kto nie musi mieć kasy fiskalnej od pierwszego dnia sprzedaży? Zasadą wykluczeń można tu wymienić na przykład:

 • artystów: malarzy, grafików, projektantów, tatuatorów,
 • szkoleniowców, kołczingowców, tłumaczy,
 • wytwórców towarów innych niż wymienione w Rozporządzeniu (elementy dekoracyjne, meble, ubrania, rośliny itd.),
 • usługi stolarskie, ubezpieczeniowe, weterenaryjne, szewskie itd.

Kasa fiskalna online – kto nie musi jej zakupić?

Wiesz już, komu potrzebna jest kasa fiskalna, a kto nie musi mieć urządzenia rejestrującego. Wciąż jednak pojawiają się w naszych słuchawkach i na naszych mailach pytania o kasy fiskalne online. Zmiana przepisów w 2019 roku wprowadziła duży zamęt, zmuszając pewne grupy przedsiębiorców do wymiany dotychczasowych urządzeń na modele online. O tym, czym są kasy online napisaliśmy dokładnie tutaj: Kasy fiskalne online – od kiedy, dla kogo i co to jest? Na szczęście od 2023 roku nikt już się nie zastanawia, kto musi je mieć, a kto nie musi – kasa fiskalna online to jedyny typ urządzenia obecnie dostępny na rynku. 

W wielu artykułach w sieci (naszych też!), znajdziecie listę branż objętych obowiązkiem posiadania urządzenia online. Aktualnie straciły one ważność, ponieważ nie masz możliwości kupienia innego sprzętu, niż online. Kasy tradycyjne nie są już produkowane i sprzedawane, dzięki czemu stopniowo znikną z lad polskich firm.

Podsumowując temat “kasa fiskalna online – kto nie musi jej zakupić?” można powiedzieć: teraz już muszą wszyscy. To oznacza, że masz na głowie o jedną decyzję mniej do podjęcia. 🙂

Kasa fiskalna – kiedy nie trzeba jej kupić i można cieszyć się zwolnieniem?

Załóżmy, że sprzedajesz towary lub usługi dla klientów indywidualnych. Nie wymieniono Twojej działalności w Załączniku omówionym w drugim akapicie, a więc nie jesteś zupełnie zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Nie wymieniono Twojej działalności również w treści Rozporządzenia, wśród branż objętych bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej od pierwszego dnia sprzedaży. Co zrobić, kiedy nie jest potrzebna kasa fiskalna od początku działalności, ale powinniśmy ją mieć w przyszłości? Jak wyznaczyć moment instalacji urządzenia rejestrującego? Poniżej prezentujemy możliwe rodzaje zwolnień.

Limit obrotu 

Tymczasowe zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej można utrzymać stosując limit obrotu 20 tysięcy złotych netto w danych roku podatkowym. Oznacza on, że dopiero po przekroczeniu wspomnianej kwoty, w Twojej firmie będzie niezbędna kasa fiskalna. Kto nie musi mieć urządzenia rejestrującego od razu, ten z pewnością powinien pilnować swojego limitu obrotu. Jeśli rozpoczynasz sprzedaż w roku, który już trwa, limit obliczasz proporcjonalnie:

20 000 (wartość limitu) : 365 (dni w roku) x a (a = ilość dni pozostałych do końca roku)

W przypadku tego zwolnienia trzeba być czujnym! Limit obrotu lubi się skończyć w najmniej spodziewanym momencie – wtedy kiedy nie trzeba. Kasa fiskalna powinna się pojawić w Twojej firmie w czasie dwóch miesięcy od przekroczenia kwoty limitu obrotu. Warto o tym pamiętać.

Sprzedaż wysyłkowa i mieszana 

Kiedy nie jest potrzebna kasa fiskalna? Gdy prowadzisz sprzedaż wysyłkową! Sprawa jednak nie wygląda aż tak bardzo kolorowo, jak się z pozoru wydaje. Wciąż nie możesz bowiem sprzedawać bez kasy fiskalnej towarów objętych obowiązkiem ewidencji (np. perfumy, alkohol, komputery, wyroby z metali szlachetnych). Jest jednak plus, bo sprzedaż towarów zwolnionych z obowiązku ewidencji przez internet, nie jest objęta żadnym limitem obrotu. Sprzedaż wysyłkowa ma jednak swoje wymogi, np. całość opłaty musi być wniesiona bezgotówkowo, a dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać, kto co kupił oraz kto co sprzedał.

Istnieje również możliwość prowadzenia sprzedaży mieszanej, w której nie będzie potrzebna kasa fiskalna. Kiedy nie trzeba jej mieć w takim modelu? Gdy sprzedajesz produkty bezwzględnie objęte obowiązkiem ewidencji, ale stanowią one nie więcej niż 19% Twojego rocznego obrotu. W efekcie towary zwolnione z ewidencji na urządzeniu rejestrującym, muszą stanowić ponad 80% Twojej sprzedaży.

Świadczenie usług na odległość

Dla usług również stworzono pewien wyjątek, w którym nie przyda się ani tradycyjna kasa fiskalna, ani kasa fiskalna online. Kto nie musi ich mieć przy wykonywaniu usługi? Zajrzyjmy do Rozporządzenia:

 • 4. 3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług: (…) 2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f–h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Pod punktami f-h kryją się usługi medyczne, prawnicze i doradztwa podatkowego. Jeśli więc wykonujesz któryś z tych zawodów na odległość, świadczenia takiej usługi nie musisz rejestrować na kasie. Zapłata powinna się jednak odbywać bezgotówkowo, a usługa być w całości wykonana na odległość. Widać więc, że jest to rodzaj zwolnienia dość trudny do stałego wykorzystania.

Wiesz już kiedy nie jest potrzebna kasa fiskalna. Unikanie jej instalacji to jednak nie zawsze dobre dla biznesu rozwiązanie. Bez względu na to, kto musi ją mieć, a kto nie musi mieć – kasa fiskalna jest urządzeniem przydatnym. Szczególnie, jeśli wybierzemy model oferujący nam narzędzia analityczne, a nie tylko suche rejestrowanie transakcji i VAT. Kupując takie urządzenie robisz spory krok w kierunku ulepszenia swojego biznesu. Zainteresowany? Daj nam znać! Z chęcią zaprezentujemy Ci drugą stronę tego fiskalnego medalu. 

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy